Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

« ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ »

     «Ευθύς στην καρδιά είναι εκείνος που ο λογισμός του δεν ρέπει ούτε στις υπερβολές ούτε στην τάση να μειώνει τον εαυτό του. Διότι εκείνος που παρεκκλίνει από την ανδρεία και κάμπτεται, διαστρέφεται αμέσως και κλίνει προς τη δειλία. Εκείνος πάλι που εντείνει τις δυνάμεις του υπέρμετρα, καταντάει στη θρασύτητα».

(Μεγάλου Βασιλείου, Εις Ζ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 5, 62)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου