Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

« ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ… »

     «Όταν προσεύχεσαι προς τον Κύριο με την καρδιά σου εξ ίσου υπέρ του εαυτού σου και υπέρ κάθε ανθρώπου, γνωστού και αγνώστου, εχθρού και φίλου, λυπήσαντος και μη λυπήσαντος, τότε γνώριζε ότι αγάπησες από ψυχή τον πλησίον».

(Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Εις τον Άγιον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννην τον Θεολόγον, ΕΠΕ 11, 59-61)

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

« ΠΩΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ »

     «Η πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού. Και, τέλος, η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού, τη γλυκύτερη όλων».

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

« ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ »

     «Η σιωπή είναι μεγάλο δυναμωτικό του αοράτου πολέμου και μια βέβαιη ελπίδα νίκης».

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809 μ.Χ.)