Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

« Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ »

     Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητος. Η ιστορία της ζωής του Ανδρέα μέχρι την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου, υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά το σχηματισμό τη πρώτης Εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βιθυνία, Εύξεινο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τελικά, κατέληξε στην Αχαΐα. Εκεί η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στο λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλλα, σύζυγος του ανθυπάτου Αχαΐας Αιγεάτου, αφού την θεράπευσε ο Απόστολος από την βαρειὰ αρρώστια που είχε, πίστεψε στο Χριστό. Το γεγονός εκνεύρισε τον ανθύπατο, και με την παρότρυνση των ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σταυρό σχήματος Χ. Έτσι, ο Απόστολος Ανδρέας «παρέστησε τον εαυτό του στο Θεό δόκιμον εργάτην», δηλαδή δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη του Ευαγγελίου. Το λείψανό του έθαψε με ευλάβεια ο πρώτος επίσκοπος Πατρών Στρατοκλής.


www.osotir.org

 


Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

« ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ »

     «Σε πολλές περιπτώσεις ύψωσαν το ανάστημά τους οι Λειτουργοί της Εκκλησίας εναντίον κακών αυτοκρατόρων. Είχαν την παρρησία να λέγουν το του Βαπτιστού: “Ουκ έξεστί σοι” (ΜΑΡΚ. 6, 18) ποιείν τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Δεν τους έκαναν, όπως νομίζουν μερικοί, το χατίρι. Υπήρξαν, βέβαια και τέτοιοι, που έκαναν το χατίρι, όχι μόνο στους αυτοκράτορες, αλλ’ αργότερα και στους σουλτάνους ακόμη. Δεν ισχυρίσθηκε ποτέ κανείς, ότι η Εκκλησία υπηρετείται από Λειτουργούς, που είναι όλοι όντα αγγελικά, Χερουβείμ και Σεραφείμ. Παντού, σε όλες τις πτυχές της ανθρωπίνης ζωής, υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί γιατροί και κακοί γιατροί, καλοί μηχανικοί και κακοί μηχανικοί κ.λπ. Μπορούμε να απορρίψουμε την ιατρική επειδή κάποιοι εκπρόσωποί της δεν στέκονται στο ύψος τους;

     Λοιπόν, δεν είναι, όπως τα λένε μερικοί σύγχρονοι “κουλτουριάρηδες”, τα πράγματα. Διαβάστε τον βίο του Αγίου Πολυεύκτου ή τον βίο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάστε τους βίους των Αγίων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Από την εποχή του Αγίου Μητροφάνους, πρώτου Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι και την Τουρκοκρατία. Και θα ιδήτε θυσίες».

«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα-Καθοδηγώντας τον λαό του Θεού», σελίδες 203-204.

 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

« ΑΣ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ »

     «Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, ως προς μεν την ψυχή ας αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, ελέγχοντας και συμβουλεύοντας και επαναφέροντας αυτούς στην ευσεβή ζωή με κάθε τρόπο, ως προς το σώμα όμως ας τους ευεργετούμε, όταν χρειάζονται τα απαραίτητα να ζήσουν».

(Μεγάλου Βασίλείου, Όροι κατ’ επιτομήν, ΡΟΣΤ΄, ΕΠΕ 9, 212-214)