Κυριακή 28 Απριλίου 2024

« ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ »

     Με τη σημερινή Κυριακή των Βαΐων ξεκινά η Σταυροαναστάσιμη πορεία για τον Χριστό μας. Σε αυτή την πορεία μας δείχνει ποια είναι η Βασιλεία Του και μας καλεί να γίνουμε πολίτες της. Ο Χριστός μιλά για ενίσχυση και υπομονή στις θλίψεις, για ειρήνη και ελπίδα. Μας λέει για τον αγώνα της αγιότητας με τιμιότητα και ταπείνωση, με κόπο και θυσία. Απογοητεύει, βέβαια, τους ανθρώπους της εποχής Του και τους σημερινούς, που Τον έβλεπαν και Τον βλέπουν ωφελιμιστικά. Απογυμνώνει κάθε θρησκευτική πίστη που στοχεύει στην υπεροχή, την κοσμική δύναμη, την επιτυχία,, την εκπλήρωση των όποιων ονείρων ευτυχίας. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε γήϊνο και εγκόσμιο. Όπως τότε παρεξηγήθηκε ο Χριστός, έτσι και στη σημερινή εποχή διαστρεβλώνεται στην εσφαλμένη σκέψη και πρακτική κάποιων Χριστιανών. Η Βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

« Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ »

     «Η προσπάθεια για τη σωτηρία του πλησίον είναι έργο προτιμότερο από τη δόξα του μαρτυρίου».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

« ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ… »

     «Ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς ο και Κορίνθου Αρχιερεύς, ήτο καρδιακός φίλος με τον Όσιον Νικόδημον τον Αγιορείτην. Λοιπόν, όταν ακόμη ήτο ο Άγιος Μακάριος παπάς και ησύχαζε στο Περιβόλι της Παναγίας μας, του ήλθε ειδοποίησις από την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας, να αναλάβη την επιστασίαν της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και ο Μακάριος ήλθε στον Νικόδημο, λέγων: “Πάτερ-Νικόδημε με καλούνε για Επίσκοπο Κορίνθου! Τι να κάμω; κτλ.”. Του λέγει ο αγιώτατος Νικόδημος: “Να κάμης υπακοήν”. “Νάναι ευλογημένο είπε ο Άγιος Μακάριος. “Μόνον σε παρακαλώ -συνέχισεν ο Νικόδημος- όταν γίνης Επίσκοπος να εξομολογήσης καλά-καλά όλους τους Κληρικούς της Επισκοπής σου. Και αν βρεθούν τινες ανάξιοι -κωλυματικοί- της ιερωσύνης με διακριτική αγάπη και καλωσύνη να τους παύσης ισοβίως. Συ γνωρίζεις τα τοιαύτα λίαν καλώς φίλτατε και ομόψυχε Μακάριε…”.
     Ο Άγιος Μακάριος, όταν πια χειροτονήθηκε Επίσκοπος, και εξομολόγησε τους Κληρικούς του, “έβγαλε έξω” της ενεργούς ιερωσύνης, (περίπου) 120 Κληρικούς!!! Φυσικά εκείνοι το δέχθηκαν, μολονότι επληγώθηκαν! Έτσι όμως ενεργούν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Με διακριτική αγάπη».
 
Γέροντας Εφραίμ, Δικαίος Σκήτης Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους