Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

« Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ »

     «Η προσπάθεια για τη σωτηρία του πλησίον είναι έργο προτιμότερο από τη δόξα του μαρτυρίου».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

« ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ… »

     «Ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς ο και Κορίνθου Αρχιερεύς, ήτο καρδιακός φίλος με τον Όσιον Νικόδημον τον Αγιορείτην. Λοιπόν, όταν ακόμη ήτο ο Άγιος Μακάριος παπάς και ησύχαζε στο Περιβόλι της Παναγίας μας, του ήλθε ειδοποίησις από την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας, να αναλάβη την επιστασίαν της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και ο Μακάριος ήλθε στον Νικόδημο, λέγων: “Πάτερ-Νικόδημε με καλούνε για Επίσκοπο Κορίνθου! Τι να κάμω; κτλ.”. Του λέγει ο αγιώτατος Νικόδημος: “Να κάμης υπακοήν”. “Νάναι ευλογημένο είπε ο Άγιος Μακάριος. “Μόνον σε παρακαλώ -συνέχισεν ο Νικόδημος- όταν γίνης Επίσκοπος να εξομολογήσης καλά-καλά όλους τους Κληρικούς της Επισκοπής σου. Και αν βρεθούν τινες ανάξιοι -κωλυματικοί- της ιερωσύνης με διακριτική αγάπη και καλωσύνη να τους παύσης ισοβίως. Συ γνωρίζεις τα τοιαύτα λίαν καλώς φίλτατε και ομόψυχε Μακάριε…”.
     Ο Άγιος Μακάριος, όταν πια χειροτονήθηκε Επίσκοπος, και εξομολόγησε τους Κληρικούς του, “έβγαλε έξω” της ενεργούς ιερωσύνης, (περίπου) 120 Κληρικούς!!! Φυσικά εκείνοι το δέχθηκαν, μολονότι επληγώθηκαν! Έτσι όμως ενεργούν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Με διακριτική αγάπη».
 
Γέροντας Εφραίμ, Δικαίος Σκήτης Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

«ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ»

     Μιλώντας για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μιλώντας για ασκητικότητα, για νηστεία, για ανακαίνιση του πνεύματος, είναι αδύνατο να προσπεράσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο στάδιο της πνευματικής άθλησης, να προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον Αναστημένο Χριστό και να παραβλέψουμε την «Κλίμακα» του Αγίου Ιωάννου. Γι’ αυτό και στα Μοναστήρια, παλιότερα, αυτή την περίοδο, άρχιζαν να διαβάζουν το περισπούδαστο αυτό έργο. Γι’ αυτό και πολύ σοφά η Εκκλησία μας αφιέρωσε μία από τις πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο μεγάλο αυτό δάσκαλο και παράλληλα μας προτρέπει να μη διστάσουμε αλλά, και να μη δειλιάσουμε στον ανοδικό μας δρόμο. Μέσα από αυτόν έχουν φθάσει πολλοί στους κόλπους και στη δόξα του Θεού. Μπορούμε κι εμείς. Χρειάζεται όμως προσπάθεια. Οι ψηλές κορυφές δεν μας χαρίζονται αλλά κατακτώνται.