Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

« ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ »


     «Οι Απόστολοι διέτρεχαν την οικουμένη, διορθώνοντας τα ήθη και οδηγώντας την ανθρωπότητα από την κακία στην αγιότητα και στην αρετή».

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις τον ΡΘ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6, 340)

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΓΟΛΟΓΟΥΜΕ»


     «Δεν πρέπει να αργολογούμε, λέγοντας λόγια, που δεν ωφελούν τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να χρησιμοποιούμε, όσο είναι δυνατόν, καλά λόγια, με διάκριση, για να οικοδομείται η πίστη και να μη λυπείται το Άγιο του Θεού Πνεύμα».
                           
(Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 22, Περί τελειότητος βίου, ΕΠΕ 3, 462)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

« Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ »


     «Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου, ούτε μαραίνεται από τον πολύ χρόνο, ούτε νικιέται από τις επιθέσεις των πειρασμών. Αλλά, νικώντας όλα αυτά, αναδεικνύεται ανώτερη από όλα και υψώνεται σε απερίγραπτο ύψος».

(Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Επιστ. ΝΣΤ΄ Ρωμύλω και Βύζω, ΕΠΕ 38, 112)