Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

« ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΓΙΟΣ »

     «Μερικοί νομίζουν ότι, αν απομακρυνθούν από όλες τις κοσμικές απολαύσεις, είναι ήδη άγιοι. Όμως δεν είναι έτσι. Διότι ακόμα και τότε η κακία ζει στο νου και στην καρδιά και υπερηφανεύεται. Πραγματικά άγιος είναι εκείνος που έχει καθαρισθεί και αγιασθεί κατά τον εσωτερικό άνθρωπο».

(Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλίες πνευματικές, Ομιλία ΙΖ΄, ΕΠΕ-Φ7, 325)

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

« ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ »

     «Πολλές ασθένειες δεν προέρχονται από τη φύση ούτε από την κακή δίαιτα ούτε από κάποιες άλλες σωματικές και υλικές αιτίες. Στέλνονται θεραπευτικά για την απομάκρυνσή μας από τη ζωή της αμαρτίας και την επιστροφή μας στον Κύριο. Διότι, όπως λέει η Γραφή, “Εκείνον, που ο Κύριος αγαπάει, τον παιδαγωγεί με θλίψεις” (Παρ. γ΄ 12)».

(Μεγάλου Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος, ερώτ. ΝΕ΄, ΕΠΕ 8, 404-406)