Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

« ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ “ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ” ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 14.07.2018 »

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΤΟ ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
ΠΟΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ" ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ