Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

« ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ »

     «Εισήλθε σήμερα στα άγια των αγίων σαν θησαυρός του Θεού, η κόρη που εξελέγη ανάμεσα στους εκλεκτούς από αιώνες και αναδείχθηκε αγία των αγίων. Σαν θησαυρός που ο Θεός Λόγος θα τον χρησιμοποιούσε στον καιρό του, όπως και έγινε, για πλουτισμό παγκόσμιο και υπερκόσμιο, επίγειο και επουράνιο».

(Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κατά την εις τα Άγια των Αγίων Είσοδον, ΕΠΕ 11, 255)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου