Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

« Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ »


     «Όπως ακριβώς, λοιπόν, από την πλευρά του Αδάμ έπλασε τη γυναίκα, έτσι, αφού δανείστηκε την σάρκα από την θυγατέρα του Αδάμ, την αειπάρθενο και Θεοτόκο Μαρία και την έλαβε χωρίς σπορά, γεννήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο με τον πρωτόπλαστο. Ώστε, όπως ακριβώς ο Αδάμ με την παράβαση έγινε η αρχή της γεννήσεώς μας στην φθορά και στον θάνατο, έτσι και ο Χριστός και Θεός μας με την εκπλήρωση κάθε δικαιοσύνης έγινε η απαρχή της αναγεννήσεώς μας στην αφθαρσία και την αθανασία».

(Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Ηθικός λόγος Α, ΕΠΕ-Φ 19Β, 125-127)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου