Σάββατο 29 Απριλίου 2017

« Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ »


     «Ο νόμος του Θεού είναι ασύγκριτα πιο σημαντικός και σεβαστός από το νόμο του κόσμου γιατί είναι νόμος πνευματικός και σωτηριώδης. Ενώ ο νόμος του κόσμου ορίζεται από κοσμικούς ανθρώπους με κριτήρια συνήθως κοσμικά και συμφεροντολογικά».

(Βαρσανουφίου και Ιωάννου, Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά, τομ. γ, σελ. 259)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου